Důležitá informace k otevírání příspěvků uveřejněných na tomto webu, jejichž obsah je chráněn interním heslem!

posted in: Nezařazené | 0

Náš webhostingový provider na server nedávno implementoval ochranu před robotickými útoky na CMS (systém pro správu webového obsahu), takže u někoho by se mohl nově vyskytnout problém s otevíráním příspěvků, jejichž obsah je chráněn heslem.  

 

Pokud se tedy někomu po zadání interního přístupového hesla, které má 11 znaků a měli by ho znát všichni členové TJ Břevnov, z. s., zobrazí další okno s požadavkem na vyplnění uživatelského jména (User name) a hesla (Password), nechť do obou dvou okének zadá "cms". Poté se mu už příslušný příspěvek s obsahem chráněným heslem bez problémů otevře.