Před klubem
Původní klubovna z roku 1982 (historické foto)

Tenisový oddíl TJ Břevnov je součástí tělovýchovné jednoty s dlouholetou tradicí, jejíž historie sahá až do počátku 20. století. Oficiálně vznikla v roce 1906, a to jako fotbalový klub s názvem Sportovní kroužek Břevnov, později SK Břevnov. V průběhu dalších let a desetiletí se tento klub slučoval a opět rozděloval s jinými sportovními spolky a v důsledku toho se několikrát měnil i jeho název (Sokol Břevnov, PDA Posista Praha, TJ Vojenské stavby Praha), až byl v roce 1960 přejmenován na TJ Břevnov a tento název se zachoval až do současnosti. Ačkoliv ještě v roce 1990 sdružovala TJ Břevnov 10 sportovních oddílů (fotbal, tenis, volejbal, judo, jóga, horolezectví, ZRTV, vysokohorská turistika, turistika, plachtění na závěsných padácích), aktuálně spadají pod TJ Břevnov, z. s., už jen dva sportovní oddíly, a to tenisový a volejbalový.

Na základě úsilí několika místních nadšenců v čele s Ing. Karlem Šilhanem bylo v červnu 1975 vydáno stavební povolení na výstavbu dnešního tenisového areálu. Stavba probíhala svépomocí v tzv. "Akci Z" a postupovala velice pomalu. Kolaudace areálu proběhla až v lednu 1982 a na jaře téhož roku pak byla zahájena první tenisová sezóna, přestože k oficiálnímu předání stavby došlo až 27. prosince 1982 (předávací protokol ke stažení: ZDE). Předsedou nového tenisového oddílu byl po zásluze zvolen Ing. Karel Šilhan, který tuto funkci následně vykonával dlouhých 25 let, až do prosince 2007.

Areál tenisového oddílu o celkové ploše 6 046 m2 je situován v tzv. „Zeleném pásu Petřín – Bílá Hora“, při ulici Tomanova v Praze 6 – Břevnově. Tvoří ho klubovna se sociálním zázemím, krytá terasa, 4 tenisové dvorce s antukovým povrchem (dvorce č. 1-3 jsou orientovány směrem sever–jih, dvorec č. 4 směrem východ–západ), dětský mini dvorec a odrazová stěna. V roce 1984 bylo na dvorci č. 3 zbudováno umělé osvětlení.

V lednu 2003 byly veškeré pozemky tenisového areálu bezplatně převedeny z vlastnictví České republiky do vlastnictví TJ Břevnov. V té době měla jednota pouhé 3 sportovní oddíly: tenisový, fotbalový a volejbalový. Přitom v roce 1990 jich evidovala ještě 10. Vedle již zmíněných 3 oddílů to dále byly oddíly jógy, horolezectví, ZRTV, vysokohorské turistiky, juda, turistiky a plachtění na závěsných padácích. V současnosti spadají pod TJ Břevnov už jen dva sportovní oddíly, a to tenisový a volejbalový.

Výzva pro všechny: pokud máte k dispozici jakékoliv zajímavé fotografie – ať už z výstavby tenisového areálu, různých sportovních či společenských akcí v rámci klubu apod. – budeme velice rádi, když nám je poskytnete, abychom je mohli zveřejnit na tomto webu.