Kontrolní komise tenisového oddílu TJ Břevnov (kontrolní orgán TO):

Ing. David Ječmík předseda

Ing. Jiří Fencl místopředseda

JUDr. Robert Falbr