Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov (výkonný orgán TO):

Michal Kocián – předseda
Ingrid Czudková – místopředsedkyně
Ondřej Eremiáš
Libor Křinecký
Radek Štědroňský


Hospodář tenisového oddílu:

Petr Jedlička