Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov (výkonný orgán TO):

Ing. Jan Mikolášek – předseda

Michal Kocián – místopředseda

JUDr. Soňa Illner Pajerová

Mgr. Martin Vadas

Radek Štědronský


Hospodář tenisového oddílu:

Ing. Petr Jedlička (zastává i funkce předsedy Výkonného výboru a hospodáře TJ Břevnov, z. s.)


Účetní tenisového oddílu:

Tereza Sýkorová