• Výbor volejbalového oddílu TJ Břevnov:

Ing. arch. Jan Havlíček – předseda

Ing. Lukáš Kruml – místopředseda a pokladník

Ing. arch. Petr Mužík

 

Volejbal (český)